słownik francuski - polski

Français - język polski

vide

po polsku:

1. pusty


przykład ze słówkiem
pusta butelka
puste miejsce
pusty bak
pusty talerz

Francuski 1 i 2
Podstawowe przymiotniki
temat 3 4 fr
warzywa I owoce
słownictwo a1 X

vide w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku