słownik francuski - polski

Français - język polski

traduire

po polsku:

1. tłumaczyć


Tłumaczę teksty z angielskiego na niemiecki.
przetłumaczyłem ten tekst z polskiego na rosyjski
translate; If you don’t know an English word, this app can translate it into your own
ustnie
z języka na język

francuski 2011
Les verbs - czasowniki francuskie
VO2, rozdzial 1
la communication
słownictwo a1 VII

2. przetłumaczyć


.
Przetłumaczył tekst z języka polskiego na język francuski.

CZAS WOLNY: wyrażenia I i II