słownik francuski - polski

Français - język polski

tomber

po polsku:

1. padać


gradzie)
o deszczu
o śniegu
sadan, sadat, sataa, sadamme, sadatte, satavat, en sada,. imp. sadoin, sadoit, satoi, sadoimme, sadoitte, satoivat, en satanut, emme sataneet
śniegu)

Korepetycje 1-15
francais.com 4
Pixel 1 - Unité 4
ciało i zdrowie
Geografia fra

2. upaść


Upadła i złamała sobie nogę.
Upadłem
czuć
fell
odmiana czasownika

la sante kartkówka
miesiac pierwszy
wykaz podstawowych czasowników pierwszej koniugacji
Passe compose z entre
Czasowniki odmienne z etre (Passe Compose)

tomber w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku