słownik francuski - polski

Français - język polski

soutenir

po polsku:

1. podtrzymywać


Podtrzymywać nadzieję.
Próbuję podtrzymać waszą uwagę.
sustenar, conservar, sostener
zrównoważone źródła
żywo reagujący

ANNE- słowka- l'opinion et l'appreciation
lekcja4 ubrania

2. wspierać


even for some short time
to approve of an idea or of a person or organization and help them to be successful
to give support to a person, organization, or plan, making them more likely to succeed
wsparcie finansowe / wsparcie rodziny
wspierać wiele programów

500 najważniejszych czasowników po francusku 301 -...

soutenir w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku