słownik francuski - polski

Français - język polski

signer

po polsku:

1. podpisać


Proszę podpisać ten formularz.
Proszę tu podpisać.
Proszę tutaj podpisać.
podpis
proszę podpisać ten dokument

vocab internet
campus1 unité (7)
Les verbs - czasowniki francuskie
bank, płatności, pieniądze
les taches domestiques

2. podpisywać


Podpisz się tutaj.
Proszę tu podpisać.
może pan tu podpisać
podpisać umowę
to sign an agreement, to sign a judicial decision, to sign checque

Urząd i poczta - Les agences et la poste
500 najważniejszych czasowników po francusku 301 -...

signer w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

rester