słownik francuski - polski

Français - język polski

selon

po polsku:

1. według


według niego
według ostatnich badań
według sposobu
women are better at multitasking.
łączy się tylko z DATIVEM (III p)

Przydatne zwroty, zwroty z avoir, faire i etre
francuski jedzenie
str 10,12,13
Lekcja z dn. 12 i19 marca

2. zgodnie z


bezprzewodowy
correspondiente con
postępować zgodnie z prawem
urządzenia nie były poddane konserwacji zgodnie z instrukcją
zgodnie z prawem, według prawa


selon w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku