słownik francuski - polski

Français - język polski

reprendre

po polsku:

1. wznowić


Wznowiliśmy negocjacje z tą spółką.

słownictwo z artykułów
500 najważniejszych czasowników po francusku 401 -...

reprendre w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

falloir
poursuivre