słownik francuski - polski

Français - język polski

raisonnable

po polsku:

1. rozsądny


prudente, juicioso: Se aplica a la persona equilibrada en sus actos con prudencia y madurez
rozsądny chłopiec
the most reasonable option
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
used about people’s decisions, actions etc

Słówka z maili - francuski
campus1 unité (7)
ANNE- słowka- l'opinion et l'appreciation
cechy pozytywne
Les Adjectifs

raisonnable w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku