słownik francuski - polski

Français - język polski

répondre

po polsku:

1. opowiadać


Powiedz mi, co się stało.
Wieczorami babcia opowiadała nam histroie ze swojego dzieciństwa
odmiana czasownika
opowiadac historie
opowiadałem o moich dzieciach

Czasowniki, które muszę znać
odmiana czasownikow
1000 słów - cz.II.
EDUKACJA: wyrażenia I i II
czasowniki grupa trzecia

2. odpowiedzieć


Sprzedawca odpowiedział, że nie mógł obsłużyć innych klientów.
You should come back and work for us, the friend replied.
cz przeszły
remark - uwaga
w odpowiedzi

Najważniejsze czasowniki
franc 28.05.13
dział 3, czynności fizyczne