słownik francuski - polski

Français - język polski

prouver

po polsku:

1. udowadniać


Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić
Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić.
Udowodnij, że jesteś niewinny.
Został uznany za winnego po długim procesie.
odmiana czasownika

EDUKACJA: wyrażenia I i II
Prawo - Le droit
500 najważniejszych czasowników po francusku 401 -...

2. dowieść


Jest trudno dowieść nadużycie
Mają nadzieję, że nowy dowód potwierdzi jej niewinność.
dowieść twojej racji

Le petit Nicolas et l'autres
Terseka - indicatif - subjonctif - 2

prouver w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku