słownik francuski - polski

Français - język polski

prendre

po polsku:

1. braćNajważniejsze czasowniki
Francuski 1 i 2
Pixel 1 - Unité 4
odmiana czasownikow
Les produits alimentaires

2. wziąć


Zdecydowaliśmy się wziąć taksówkę.
take/bring sth home
to move or carry someone or something from one place to another: What time do you take Amy to school?
wziąć do domu
wziął

1000 słów - cz. IV
1000 słów - cz. III
1. Podstawowe czasowniki
czasowniki francuski
Koniugacja cz. nieregularnych: subjonctif présent