słownik francuski - polski

Français - język polski

plusieurs

po polsku:

1. kilka


kilka wyrazów, słów
kilkakrotnie
kilku konstrukcji systemu
w niektóre dni || Have you ever been to Africa?
za kilka dni

I kwartał 2018
kurs na Uottawa
Le nouveau taxi! 2 (cahier d'exercices) - lecons 1...
La production du savon de Marseille

2. wiele


Wielu pracowników jest tego samego zdania co ja.
pot.
raczej niz lot of
sentences positive, a bigger number
z wieloma talentami

Powtórka do testu
franc 13.08.18
Amis et compagnie 3, unite 11

plusieurs w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku