słownik francuski - polski

Français - język polski

plaire

po polsku:

1. podobać się


passé
podoba mi się hiszpański
podoba mi się ta sukienka
podoba się mi/tobie
to mi się podoba / to mi się nie podoba

Les verbs - czasowniki francuskie
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
Koniugacja cz. nieregularnych: le présent
czasowniki z gramatyki
Ocena - L'appréciation

plaire w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku