słownik francuski - polski

Français - język polski

passé

po polsku:

1. przeszłość


W przeszłości życie było zupełnie inne
Zapomnij o przeszłości.
Znam go z przeszłości.
something which no longer exists or happens
to już przeszłość!

Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...

2. przechodzić


przechodzień
przejść do rzeczy
przenośnie
przenośnie; w czyjeś posiadanie
przeszedł obok mnie

Le participe passé (z être)

3. czas przeszłyprzypadkowe słówka