słownik francuski - polski

Français - język polski

ouvrir

po polsku:

1. otwierać


x

Czasowniki, które muszę znać
Les verbs - czasowniki francuskie
Podstawowe czasowniki
Podstawowe czasowniki
czasowniki pierwsza kartka

2. otworzyć


Otworzę okno
Proszę otworzyć książki na stronie dziesiątej
Proszę otworzyć książki na stronie dziesiątej.
Proszę, otwórz okno.
otworzyj drzwi

francuski 1-3
1 tous les mots

ouvrir w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku