słownik francuski - polski

Français - język polski

optimiste

po polsku:

1. optymista


Optymista widzi szklankę do połowy pustą.
Z perspektywy optymisty, ludzie i przedmioty są dobre.
ja jestem optymistą
pesymistyczny

Podstawowe przymiotniki i przysłówki
Les traits de caractère
Cechy Charakteru po francusku
Les Adjectifs
Edgard Francuski Kurs Podstawowy Lekcja 5 Cechy ch...

2. optymistyczny


Postaraj się być bardziej optymistyczny, a zobaczysz, że zaczną ci się przydarzać dobre rzeczy.
Wydaje mi się, że minister finansów jest nieco zbyt optymistyczny.
optimistic; She’s very optimistic and always looks for the positives.
optymista
zaborczy

campus1 unité (7)
Cechy charakteru
Le caractère
Le caractère
Cechy charakteru