słownik francuski - polski

Français - język polski

obtenir

po polsku:

1. otrzymać


otrzymać pormularz zgłoszenia
to obtain advice/information/permission
witać, np. prezydent powitał nowego ambasadora USA w Berlinie
większość firm otrzyma obniżkę podatków
wyobrażać sobie

Słówka z maili - francuski
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...

2. dostać


x

do 03.08.2017
1000 słów - cz. IV
1000 słów - cz. III

3. otrzymywać


oberwała piłką w głowe
otrzymywać coś za opłatą
otrzymywać za opłatę
passé
uzyskać

Przygotowanie do Delf A2 - cz. 1 słówka
Je me presente