słownik francuski - polski

Français - język polski

maintenir

po polsku:

1. utrzymywać


to maintain one's innocence
to maintain that...
utrzymać koszty
utrzymujemy utrzymywaliśmy będziemy utrzymywać
utrzymuję że ona cały czas miała rację

500 najważniejszych czasowników po francusku 151 -...

maintenir w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku