słownik francuski - polski

Français - język polski

livre

po polsku:

1. książka


Zasada: "ż" na "g", "h", "dz", "dź", "dzi", "s", "z", "ź" (księga)
niebieska książka
przykład ze słówkiem
zarezerwować stolik w restauracji
zeszyt do ćwiczeń

1000 Słów - Cz. V
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
15. Słownictwo cz. 1
Stare słownictwo
Francuski. Podstawy