słownik francuski - polski

Français - język polski

juger

po polsku:

1. osądzać


to write or produce a play, book, film etc that happens in a particular time or place

Korepetycje 1-15
Czasowniki francuskie
500 najważniejszych czasowników po francusku 301 -...

2. ocenić


Musimy ocenić wyniki naszych pracowników.
Nasz wewnętrzny zespół projektowy ocenia obszar rozwoju, w celu uzyskania najlepszego układu (pracowania graficznego) wyposażenia.
Nie można ocenić tych wyników bez wiedzy odnośnie zastosowanych metod badawczych.
oceniać po wyglądzie
ocenić własność

slownictwo fr 3
Poglądy - Les opinions

juger w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku