słownik francuski - polski

Français - język polski

interdire

po polsku:

1. zabraniaćSłownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
Czasowniki francuskie
Koniugacja cz. nieregularnych: le présent
czasowniki grupa trzecia
500 najważniejszych czasowników po francusku 426 -...

2. zakazać


Palenie jest zakazane w wielu krajach europejskich.
Skromność zabrania mi powiedzieć, co się stało.
Zabraniam ci iść na to przyjęcie.
odmiana czasownika
zakazuje ci jeść

dział 3, czynności fizyczne
VO2, rozdzial 1
bilan unité 6
czasowniki z gramatyki
Lekcja z dn. 22/11/2013

3. zakazywać


Nauczyciel zabronił mi usiąść koło mojej przyjaciółki.
Wchodzenie na linię bez obuwia ochronnego jest zabronione.

Auto i poruszanie się po drodze
XXXV OJF Test A

interdire w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku