słownik francuski - polski

Français - język polski

franchir

po polsku:

1. przekraczać


The price will not exceed 100 zl.
Wyniki przewyższyły moje oczekiwania
przekroczyłeś czas
to przekracza granicę tego, co dozwolone


2. przekroczyć


Kiedy przekraczamy granicę?
Przekroczyć limit
Przekroczyłeś limit czasu. Przekroczyc dozwolona predkosc
Przeszedłem przez ulicę
koszty przekroczyły potencjalne korzyści

kurs profi 2

3. pokonywać


On zawsze pokonuje mnie w tenisa.
Znowu mnie pokonałeś.
pokonywać odległość

Prédicateur 2

franchir w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku