słownik francuski - polski

Français - język polski

exprimer

po polsku:

1. wyrażać


Proszę wyrazić swoje zdanie.
Wyrażam moje uczucia poprzez malowanie.
Zwykle nie potrafię dobrze wyrażać swoich uczuć.
wyrażać moją opinię
wyrażać się po francusku

Słówka z maili - francuski
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
słówka i zwroty z tekstu "Méthodes éducatives"
500 najważniejszych czasowników po francusku 326 -...
Mieszanka (1)

2. wyrazić


Nie bój się wyrażać swojego zdania!
Wyrażać / pokazywać za pomocą twarzy
clearly and intentionally stated; not implied
możemy użyć "myśleć" do wyrażenia opinii.

Powtórka do testu
VO2, rozdzial 1
vite et bien 2 - 1

exprimer w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku