słownik francuski - polski

Français - język polski

essayer

po polsku:

1. przymierzyćvocab internet
Najważniejsze czasowniki
Faire des achats
czasowniki regularne
Les vetements 1

2. próbować


to attempt (próba) to do something
to attempt to do something
tratar, querer
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
Źli ludzie próbowali zabić faraona.

Czasowniki, które muszę znać
1000 słów - cz.II.
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
czasowniki grupa pierwsza
VO2, rozdzial 1

essayer w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku