słownik francuski - polski

Français - język polski

entamer

po polsku:

1. początek


na początku miesiąca
najpierw, na początku
początek kariery
początek pokazu
początek zimy

langmaster 1

2. wszczynać


Komisja pojednawcza wszczyna postępowanie na pisemny lub ustny wniosek pracownika.

Francuski B2

3. zaczynać


zaczynamy o szóstej
zaczynać od początku
zaczynać od zrobienia czegoś
zacząć spotkanie
zginać


4. rozpocząć


Zacznę uczyć się angielskiego jutro.
bitwa się rozpoczęła
past simple
rozpocząć audyt
zacznie się za 2 minuty


5. podjąć się


podejmować nowe wyzwania

stupeur et tremblements

entamer w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku