słownik francuski - polski

Français - język polski

connaitre

po polsku:

1. znać


s
tunnen, tunnet, tuntee, tunnemme, tunnette, tuntevat, en tunne,. imp. tunsin, tunsit, tunsi, tunsimme, tunsitte, tunsivat, en tuntenut, emme tunteneet
znam ją z widzenia
znasz już innych?
znać swój fach

Najważniejsze czasowniki
nagrania 1-3
czasowniki 🇫🇷
Czasowniki nieregularne
Moja pierwsza lekcja

2. wiedzieć


przykład ze słówkiem
présent
to know which way the wind is blowing
wiem
wusste

francuski 1-3

connaitre w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku