słownik francuski - polski

Français - język polski

compter

po polsku:

1. liczyć


liczyć do 10
liczyć na palcach
liczę w języku hiszpańskim
proszę policzyć od jeden do dziesięciu
z nim trzeba się będzie liczyć

Najważniejsze czasowniki
Egzamin z francuskiego
Les verbs - czasowniki francuskie
czasowniki grupa pierwsza
En famille - leçon 11

compter w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku