słownik francuski - polski

Français - język polski

choisir

po polsku:

1. wybierać


Choisir
x

Najważniejsze czasowniki
słówka z zeszytu 2
Słownictwo Francuskie Podstawowe Connexions suplem...
Les produits alimentaires
Koniugacja cz. nieregularnych: le présent

2. wybrać


Wybierz poprawną odpowiedź.
Wybrałem odpowiedzialnego i niezawodnego pracownika.
Wyrać kompana do zabawy. Wybrać z kim chce się bawić.
my mówimy, co wybraliśmy
wybrać pieniądze z konta

franc 28.05.13
Pixel 1 - Unité 3
les mots les plus utilises 1

choisir w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku