słownik francuski - polski

Français - język polski

cela

po polsku:

1. to


tu
używane w odniesieniu do działania czy stanu, który się opisuje
w wymiarze ośmiu godzin dziennie (biurowa)
yt
zwykły, codzienny

Przydatne zwroty, zwroty z avoir, faire i etre

cela w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

payer