słownik francuski - polski

Français - język polski

augmenter

po polsku:

1. zwiększać


pracodawcy zwiększą swoją atrakcyjność w oczach pracowników
zwiększamy zwiększaliśmy będziemy zwiększać
zwiększyć odpowiedzialność

kurs na Uottawa
ciało i zdrowie
Des gestes écologique
Czasowniki - 1

2. wzrastać


Ten trend będzie wkrótce wzrastać wraz z rozwojem technologii do maksymalnego potencjału.
The temperature outside will rise
Wzrasta liczba ludzi bezrobotnych na świecie.
Zmagamy się z rosnącą konkurencją.
wzrasta wzrastał będzie wzrastał

kartkówka ze słowek - francuski

3. zwiększać się


Liczba problemów natury psychologicznej się zwiększa
zwiększa się zwiększały się będzie się zwiększało

Le nouveau taxi! 2 (cahier d'exercices) - lecons 1...
slówka tabelka 1

augmenter w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku