słownik francuski - polski

Français - język polski

ambitieux

po polsku:

1. ambitny


Zawsze był bardzo ambitny.
Zwykle dzielimy nasze życie na istotne rozdziały.
ambitious
ambitne zadanie
determined to be successful, rich, famous etc

les taches ménagères
U3 U4, Francuski
le portrait physique
Les traits de caractère
Cechy Charakteru po francusku