słownik francuski - polski

Français - język polski

accueillir

po polsku:

1. przyjmować


Możemy spokojnie przyjąć, że był to przerażający rok pod względem katastrof naturalnych.
Ostatnio była znów przyjęta z czterema kolejnymi epizodami
nie mogę przecież tego przyjąć
przyjmować powietrze
przyjąć do pracy

czasowniki grupa trzecia
Francofolie 1

2. powitać


1) Witam cię. 2) Powitała mnie jego sekretarka.
Chciałbym powitać cię w naszej firmie
Witam moich gości.
witający się ludzie

czasowniki francuski III gr

accueillir w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku