słownik francuski - polski

Français - język polski

abandonner

po polsku:

1. porzucać


Porzuciłem swoje stare przyzwyczajenia.
porzucać szkołę
to leave someone when you should stay with them and take care of them

Francofolie 1
sur les mers
Francofolie A

abandonner w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku